Ishøj Svømme Klub indkalder til Ordinær Generalforsamling

Tirsdag den 26. marts 2019, kl. 19.00

i Ishøj Idrætscenter, hjørnelokalet

 

Dagsorden for generalforsamlingen i henhold til vedtægterne:


1.  Valg af dirigent og stemmetæller.

2. Formandens skriftlige og mundtlige beretning fremlægges til godkendelse.


3. Kassereren forelægger det reviderede regnskab og budget til godkendelse.

4. Valg til bestyrelsen:

Allan Nielsen afgår efter tur, og modtager genvalg
Charlotte Pedersen afgår efter tur, og modtager genvalg
Kristina Holm afgår efter tur, og modtager genvalg


Valg af suppleanter:
Der skal vælges 1-2 suppleanter for 1 år.

Bestyrelsen indstiller:

Christian Irgang-Dahlin
Dan Andersen

5. Valg af revisor:

Ikke relevant
Birgit Kildholdt sidder for en 2-årig periode

6. Eventuelt.

 

Der vil til generalforsamlingen blive serveret øl og sodavand. 

 

På vegne af Ishøj Svømme Klub

 

Allan Nielsen

Formand 

 

 

De bedste hilsner fra Bestyrelsen i ISK smiley
  
Eventuelle spørgsmål og forslag bedes rettet til:


 
kasserer@ishoejswim.dk
formand@ishoejswim.dk
 
 


 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Det glæder os meget, at du har valgt et besøg på Ishøj Svømme Klubs hjemmeside.

Meningen med vores hjemmeside er, at vores medlemmer skal bruge siden som et værktøj og en informationskilde, hvor alle oplysninger omkring vores klub kan findes.

Vi håber, at du finder de oplysninger, du har brug for i din søgen på siden. Hvis du mod vores forventning ikke finder det du ønsker, er du meget velkommen til at kontakte klubben.

Bestyrelsen

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

SVØMNING ER DEN ENESTE SPORT DU KAN DØ AF - IKKE AT KUNNE

Svømmeskolen tilbyder undervisning til både børn og voksne.