Kære Alle  smiley

Tilmelding til forårssæssonen er nu åben!!


Så kan man igen gå til svømmeundervisning i Ishøj. Den 26. marts 2017 åbner Ishøj svømmehal. Med renoverede bassiner. Ishøj Svømme Klub udbyder undervisning fra opstartsdatoen, og frem til sidst i maj. Dette til en reduceret pris.
Så kom frisk, og meld jer til svømmeundervisning, så både Børn og voksne er klar til det dejlige badevand ved Køge bugt, når sommeren rammer Danmark.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 
Praktisk information i forbindelse med svømmeundervisning !!

Det er blevet en rigtig flot svømmehal, som vi sammen skal passe på. Så for at holde vand og flisearealer rene, er det ikke tilladt at færdes i svømmehallen med almindeligt tøj, og fodtøj. Når børnene skal afleveres til undervisning, vil der være en "Kiss and swim zone" lige på den anden side af omklædningen. Hvor børnene vil blive hentet af en instruktør.
Så vi beder til at de nye retningslinjer, bliver respekteret af alle.

Når sæsonen starter op i næste uge vil adgangkort ikke være klar til udlevering. Så de første uger vil det foregå med afkrydsningsliste.
Når adgangskortene bliver udleveret, er det vigtigt at de bliver husket når børnene skal til undervisning. Og at der bliver passet godt på det.
Der vil blive opkrævet 35,- af svømmehallen, hvis kortet bliver væk, og skal erstattes.De bedste hilsner fra Bestyrelsen i ISK smiley

___________________________________________________________________________
Ledsagerkort!

Som noget nyt, er det nu muligt at købe et ledsagerkort til en reduceret pris, når jeres børn er til svømmeundervisning i Ishøj Svømmeklub. Så forældre kan komme i vandet og svømme lidt, mens de kære børn modtager undervisning smiley

For at gøre brug af dette tilbud, skal man vise barnets kort, eller udskrift af tilmelding. 


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Ishøj Svømme Klub indkalder til Ordinær Generalforsamling
torsdag den 30. marts 2017, kl. 19.00
I hjørnelokalet, i Ishøj Idrætscenter
 
 
Dagsorden for generalforsamlingen i henhold til vedtægterne:
  
 1. Valg af dirigent og stemmetæller.
 
 1. Formandens skriftlige og mundtlige beretning fremlægges til godkendelse.
 
 1. Kassereren forelægger det reviderede regnskab og budget til godkendelse.
 
 1. Behandling af indkomne forslag. (Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest d. 23/3-17)
 • Bestyrelsen foreslår følgende ændringer til vedtægterne, som angivet på bilag 1.
 
 1. Valg til bestyrelsen:
     
      Allan Nielsen afgår efter tur
      Charlotte Pedersen afgår efter tur
      Dan Andersen afgår efter tur
     
      Valg af suppleanter:
      Der skal vælges 1-2 suppleanter for 1 år.
      Bestyrelsen indstiller:
      Christian Irgang-Dahlin
 
 1. Valg af revisor:
     
      Ikke relevant
      Birgit Kildholdt sidder for en 2-årig periode
 
 1. Eventuelt.
 
 
Der vil til generalforsamlingen blive serveret øl og sodavand.
 
 
På vegne Ishøj Svømme Klub
 
Dan Andersen
Formand
    
_______________________________________________________________________________________________

 
Bilag 1
 
 
Bestyrelsen foreslår følgende vedtægtsændringer:
 
§ 2.
Foreningens formål er gennem undervisning, konkurrence og motion, at fremme interessen for svømning, udspring, vandpolo og synkrosvømning samt livredning. De enkelte dele af foranstående, optages i foreningens sæsonplan, og gennemføres når et tilstrækkeligt antal medlemmer tilmelder sig og fastholder interessen.
Derudover vil der om muligt arrangeres stævner og arrangementer i svømmeklubben, hvortil klubbens medlemmer indbydes.
1 gang om året afholdes klubmesterskaber med efterfølgende fest.
Foredrag om relevante emner i forhold til vand og vandaktiviteter.
Stævner hvor andre klubber/foreninger i Danmark indbydes til konkurrence i Ishøj Svømmehal.
Foreningen kan deltage i gennemførelse af arrangementer på tværs af idrætsklubber i Ishøj Kommune.
Foreslås ændret til:
Foreningens formål er gennem undervisning, konkurrence og motion, at fremme interessen for svømning og livredning. De enkelte dele af foranstående, optages i foreningens sæsonplan, og gennemføres når et tilstrækkeligt antal medlemmer tilmelder sig og fastholder interessen.
Derudover vil der om muligt arrangeres stævner og arrangementer i svømmeklubben, hvortil klubbens medlemmer indbydes:
 • 1 gang om året afholdes klubmesterskaber med efterfølgende fest. Dette kan foregå i GTI regi.
 • Foredrag om relevante emner i forhold til vand og vandaktiviteter.
 • Stævner hvor andre klubber/foreninger i Danmark indbydes til konkurrence i Ishøj Svømmehal. Dette kan foregå i GTI regi.
 • Foreningen kan deltage i gennemførelse af arrangementer på tværs af idrætsklubber i Ishøj Kommune.
 • Foreningen kan deltage i gennemførelse af arrangementer med andre svømmeklubber.
 
§ 4.
I foreningen kan optages såvel aktive som passive medlemmer. Kontingentet fastsættes for et år ad gangen, og er gældende for en sæson.
Kontingentet betales i en årlig rate, undtaget er konkurrencesvømmere/-springere, der må dele kontingentet i to rater, der betales 1/9 og 25/1.
Æresmedlemmer kan på bestyrelsens foranledning udnævnes på en generalforsamling.
Eksklusion af et medlem kan ske efter beslutning i bestyrelsen, men kan af det ekskluderede medlem indankes for en generalforsamling, der da træffer den endelige beslutning under iagttagelse af de bestemmelser, der ifølge Danmarks Idrætsforbunds love gælder vedrørende eksklusion.
For at få en skriftlig udmeldelse skal hele kontingentet for året være betalt.
Foreslås ændret til:
§ 4.
I foreningen kan optages såvel aktive som passive medlemmer. Kontingentet fastsættes for et år ad gangen, og er gældende for en sæson.
Kontingentet betales i en årlig rate, undtaget er konkurrencesvømmere, der må dele kontingentet i to rater, der betales 1/9 og 25/1.
Æresmedlemmer kan på bestyrelsens foranledning udnævnes på en generalforsamling.
Eksklusion af et medlem kan ske efter beslutning i bestyrelsen, men kan af det ekskluderede medlem indankes for en generalforsamling, der da træffer den endelige beslutning under iagttagelse af de bestemmelser, der ifølge Danmarks Idrætsforbunds love gælder vedrørende eksklusion.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


 
Eventuelle spørgsmål og forslag bedes rettet til:


 
kasserer@ishoejswim.dk
formand@ishoejswim.dk
 
 


 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Det glæder os meget, at du har valgt et besøg på Ishøj Svømme Klubs hjemmeside.

Meningen med vores hjemmeside er, at vores medlemmer skal bruge siden som et værktøj og en informationskilde, hvor alle oplysninger omkring vores klub kan findes.

Vi håber, at du finder de oplysninger, du har brug for i din søgen på siden. Hvis du mod vores forventning ikke finder det du ønsker, er du meget velkommen til at kontakte klubben.

Bestyrelsen

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

SVØMNING ER DEN ENESTE SPORT DU KAN DØ AF - IKKE AT KUNNE

Vi tilbyder undervisning på næsten alle niveauer og indenfor alle aldersgrupper både i undervisning og konkurrence.