Formandens beretning
Ishøj Svømme Klub 2015
 
 
 

Indledning:
Endnu en sæson i Ishøj Svømme Klub (ISK) er godt i gang. Indtil nu har det været en fantastisk god sæson med mange gode oplevelser og resultater i klubben og jeg håber selvfølgelig, at vores medlemmer har den samme opfattelse, som os, der driver klubben i det daglige.
 
 
Medlemstal:
Medlemstallet for 2015 (729) er på niveau med 2014 (696) og aktive i sæson 2015-2016 er 475, eksklusiv vores svømmere i GTI. Af vores medlemsskare er ca. 30 % bosiddende uden for Ishøj kommune. Dette er faldende i forhold til tidligere.
 
Sæsonens fordeling af hold:
Babyhold/familiehold               42 medlemmer
Begynder 0/1                              129 medlemmer
Børn/unge                                   247 medlemmer
Voksne                                         57 medlemmer                          
 
Fordelingen af deltagere i forhold til sæson 2014-2015 er der lidt udsving i, men det er glædeligt, at vi igen kan bryste os af en meget aktiv voksenafdeling. Som noget nyt i sæson 2015-2016 blev der lavet to nye holdtyper til voksne – vandskræk og Crawlhold. Voksen vandskræk er et væsentligt dyrere hold, da der max. er 5 deltagere. På første sæson er der 2 deltagere, som allerede har rykket sig meget og er meget glade for at gå på holdet. Voksen crawl er der også taget godt imod, og er tæt på udsolgt.
Vi har stadig udfordringer med Masterhold, hvor der kun er 8 svømmere, som ønsker 2 ugentlige træninger og 7 som gerne vil svømme en gang om ugen. Det vil derfor nok være nødvendigt at kigge på en anden struktur for mastersvømning, da vi endnu engang har helt udsolgt og folk på venteliste til vores voksenhold for begynder.
 
Selvom vi blev nødt til at ændre undervisningsdage, således der ikke er undervisning onsdag, men i stedet er undervisning om tirsdagen, har det ikke givet den frygtede effekt. Så når ændringen efter 1-2 sæsoner er kørt ind vil det ikke forventes at betyde det store i forhold til deltagere.
 
Vi har i de forrige sæsoner kunne melde udsolgt til dem som ventede til sidste øjeblik med tilmelding – en situation der har gjort at flere tilmelder sig tidligere for at sikre sig en plads på holdene. 
Vi gennem flere år modtaget nye svømmere på ledige pladser gennem hele sæsonen. Dette har givet meget uro på holdene, når en helt ny kom ind sent i sæsonen og var langt efter de øvrige på holdene. De gamle lærte ikke så meget, og de nye kunne ikke følge med. Der blev derfor i år lukket for yderligere tilmeldinger via hjemmesiden 1. november. Således kunne der kun komme nye på hold efter aftale og eventuel prøvetræning, således at niveau kunne vurderes for at få færrest gener for både ”gamle” svømmere på holdet og for instruktørerne. Det har vist sig, at det har virket efter hensigten.
 

Økonomi:
Resultatet for 2015 ender med et overskud. Mere orientering ved Charlotte Pedersen (Kasserer)
 
 

 
Resultater:
Konkurrencesvømningen i Ishøj har haft et år, der desværre ikke helt har været på niveau med tidligere, men nogle flotte resultater har flere af vores svømmere dog opnået.
 
Handicapsvømmer Jonas Larsen hentede 1 guldmedalje i 150 meter IM ved Nordiske mesterskaber. Jonas fik desuden en bronze i 200 fri og en sølvmedalje i 50 bryst, i ny dansk rekord.
 
Ved Regionsmesterskab i november 2015 opnåede Mathias Fagerberg Guld i 50 & 100 fri, 200 ryg, 100 bryst samt sølv i 200 medley.
 
 
Talentudvikling:
Ishøj har i denne sæson afleveret 2 svømmere til GTI. Da Svømmehallen lukker ned for renovering den 1. maj 2016, er der ikke optaget flere delfinsvømmere, idet der er fuld fokus på at gøre de sidste 6 svømmere klar til at rykke på GTI’s talenthold direkte derefter.Trænersiden:
Generelt har vi meget fleksible, hjælpsomme og dedikerede instruktører og hjælpeinstruktører. Der er mange af trænerne/hjælpetrænerne der underviser både i Ishøj Svømmeklub og Tune IF Svømmeafdeling. Sidste år blev vi hårdt ramt ved fx sygdom, da begge klubber underviste om onsdagen, og det var problematik at få dette dækket ind i begge klubber. Dette er faktisk helt elimineret ved at droppe onsdagsundervisningen til fordel for tirsdagsundervisning.
 
Ishøj Svømme Klub har nu også indført den såkaldte følordning, således at de yngste og nye hjælpeinstruktører er med på hold som en ekstra instruktør, og er derved under oplæring. Pt er der 2 hjælpetrænere, der er på denne følordning.
 
 
Arrangementer:
Der har i 2015 været afholdt nedenstående arrangementer:
 

  • Jule arrangement blev afholdt i Greve Svømmehal i samarbejde med Greve Svømmeklub og Tune IF Svømmeafdeling. Der var 215 deltagere til arrangementet – alle der deltog, var meget begejstrede
  • Vi afholder forældre uge i uge 9.
  • Der er lavet en konkret plan for afviklingen af resten af sæson 2015-2016 som er på instruktørernes facebookgruppe så alle ved, hvornår der skal gøres hvad

 
 
Afslutning:
Sidst men ikke mindst vil jeg takke forældre, svømmere, instruktører for et rigtigt godt år og håber at samarbejdet med jer i det nye år vil fortsætte.
 
 

Venlig Hilsen
Dan Andersen (Formand)

Svømmeskolen tilbyder undervisning til både børn og voksne.