Referat af ordinær generalforsamling i
            Ishøj svømmeklub d. 27. Januar 2016
 
 

  1. Christian Irgang-Dahlin blev valgt til dirigent. Det blev konstateret at generalforsamlingen var indkaldt rettidigt i overensstemmelse med vedtægterne.
 
 
  1. Formandens skriftlige og mundtlige beretning blev godkendt uden yderligere spørgsmål
 
 
  1. Kassereren fremlagde det reviderede regnskab for 2015. Samt budgettet for 2016. Regnskabet blev godkendt uden anmærkninger. Budgettet for 2016 afspejler at sæsonen 2016/2017 starter senere pga. renovering af svømmehallen. Budgettet godkendt uden anmærkninger
 
 
  1. Der var ingen indkomne forslag
 
 
  1. Valg til bestyrelsen:
 
Johnny Fagerberg blev valgt for 2 år.
Maggie Tran blev valgt for 2 år.
 
Valg af Suppleanter:
 
Christian Irgang-Dahlin blev valgt for 1 år.
Dorthe Tjørneskov blev valgt for 1 år.
 

 
  1. Valg af revisor:
 
Birgit Kildholt blev valgt for 2 år.
 

 
  1. Eventuelt:

 

Ingen emner under dette punkt.

  
Svømmeskolen tilbyder undervisning til både børn og voksne.