Referat af ordinær generalforsamling i
Ishøj svømmeklub d. 26. Marts 2019

 

1.   Allan Nielsen blev valgt til dirigent. Det blev konstateret at generalforsamlingen var indkaldt rettidigt i overensstemmelse med vedtægterne.
 

2.   Formandens skriftlige og mundtlige beretning blev godkendt uden yderligere spørgsmål.
 

3.   Kassereren fremlagde det reviderede regnskab for 2018. Samt budgettet for 2019. Regnskabet og budget blev godkendt uden anmærkninger.     
  

4.   Valg til bestyrelsen:

 

Allan Nielsen blev valgt for 2 år.

Charlotte Pedersen blev valgt for 2 år.

Kristina Holm blev valgt for 2 år.

 

Valg af Suppleanter:

 

Dan Andersen blev valgt for 1 år.

Christian Irgang-Dahlin blev valgt for 1 år.

5.   Valg af revisor:

 

Birgit Kildholt har fortsat 1 år tilbage.

 

 6.   Eventuelt:
 

Ingen emner under dette punkt.


 
 

Formandens beretning
ISK 2019
 

Indledning:

Ishøj Svømme Klubs mål er skabe trygge rammer for både børn, unge og voksne hvor vi kan tilbyde undervisning af høj kvalitet.
Ishøj Svømmeklub tilbyder undervisning for børn og voksne i alle aldre, der ønsker at lære at svømme og i tillæg hertil motionssvømning for børn og voksne på selvstændige hold og niveauer.
Det er derfor glædeligt at se at der gennem året har været 693 medlemmer i vandet på klubbens svømmehold, og at antallet der modtager undervisning er stigende hver uge.

Medlemstal:

Antallet af medlemmer er i 2018 opgjort til 693 og er stigende fra 2017 (449) som skyldes, at vi nu har gennemført en 1,5 sæson efter ombygningen og lukningen af svømmehallen.
Medlemmerne er fordelt på svømmeklubbens 47 hold, og der er tilknyttet 18 trænere og hjælpetrænere.

Beretning:

Vi er glade for at kunne berette at vi i december 2018 ansatte vores nye svømmeskoleleder Elene som kommer fra en lignende stilling i Sigma Swim Allerød. Elene har 14 års erfaring med at drive svømmeskole og har haft tæt samarbejde med DGI. Elene er blevet modtaget godt i hallen af alle vores medlemmer og kan ofte mødes i hallen når der er undervisning.
Elene vil i den kommende sæson arbejde med udviklingen af svømmeskolen og uddannelse af vores instruktører i samarbejde med DGI (Dansk Gymnastik og idrætsforening).
Svømmeskolen har i løbet af sæsonen afholdt julearrangement og mærkesvømning for svømmeskolens medlemmer.
Klubbens talenthold, Delfinholdet er også kommet godt i gang, og der bliver løbende afholdt audition.

Økonomi:

Der er et overskud i 2018 på 6 t.kr. Hvilket vi glæder os over set i lyset af de sidste års underskud som følge af svømmehallen har været lukket. Vi forventer at 2019 ligeledes giver et resultat tæt på 0 t.kr.
Jeg vil afslutningsvis takke forældre, svømmere og instruktører for et godt samarbejde de seneste år.

Regnskab fremgår af dokumentet nedenfor.

Med venlig hilsen
Allan Nielsen

Svømmeskolen tilbyder undervisning til både børn og voksne.