HOLDBESKRIVELSER


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Instruktører/
trænere
Ishøj Svømme Klubs instruktører er uddannede instruktører. De uddannes via Dansk Svømme­unions grundkursus samt kurserne tilknyttet instruktørlinien.

Svømningens Grunduddannelse er det første kursus, instruktørerne sendes på. Dette kursus indeholder de grundlæggende elementer, instruktøren skal bruge til den daglige undervisning på kanten. Barnets fysiske, sociale og motoriske udvikling, bevægelsesindlæring, planlægning, pædagogik og undervisningslære, plask og leg samt de forskellige svømmearter er alle eksemp­ler herpå.

Efter dette kursus kan instruktøren vælge at videreuddanne sig, at specialisere sig om man så kan sige, via de mere specifikke kurser på instruktørlinien. Disse omhandler i højere grad et emne, der giver instruktøren mere input til undervisningen på de tilsvarende hold. Dette kunne være babysvømning, vandskræk, handicapsvømning, leg og bold, ældresvømning samt vandgymnastik.
Instruktørerne ligger på forskellige niveauer alt afhængig af, hvor langt de er nået i systemet. Så vidt det er muligt, sørges der dog for, at instruktørerne på de enkelte hold har de tilsvarende kurser, således at børnene får den optimale undervisning.

Udover instruktører er der også trænere at finde på kanten i svømmehallen. De gennemgår det samme grundlæggende kursus som instruktøren samt nogle af kurserne på instruktørlinien, og derudover kurserne på trænerlinien. Den mest basale forskel på instruktøren og træneren er, at trænerens job i høj grad handler mere om at træne svømmeren end at instruere og således mere om den fysiske udvikling. Hvor instruktøren er at finde i undervisningsafdelingen i svømmeklubben, findes trænerne i svømmeklubbens konkurrenceafdeling.

I svømmehallen er instruktørerne at finde med de gule T-shirts og trænerne med de mørkeblå.
Holdbeskrivelser
 
* Babysvømning - 2 mdr. til 3 år
Babysvømningsholdene er opdelt i aldersgrupper;
 
v       2 - 6 mdr. ”søheste”
v       6 - 18 mdr. ”guldfisk”
v       1 - 2 år ”delfiner”
v       2 - 3 år ”søløver”

Vandtræning, leg og hygge for babyen med mor eller far som aktiv medspiller.
Søheste
Forudsætning: 2-6 mdr. Babyen skal have tør navle.
Formål: Forældrene bliver introduceret i de generelle greb og dykketeknikker. Barnet lærer at blive fortrolig med at ligge på ryggen med ørerne i vandet. Ligeledes lærer barnet at ligge på maven samt at dykke.
Guldfisk
Forudsætning: 6-18 mdr.
Formål: På dette hold får barnet styrket sin balance og lærer at svømme på maven efter genstand. Ligeledes lærer barnet at dykke på flere forskellige måder og forældrene lærer de generelle greb.
Delfiner
Forudsætning: 1-2 år.
Formål: Barnet skal kunne dykke og plaske med benene. Børnene begynder at lære at lave raketter (afsæt fra kanten i vandet) med hjælp fra forældrene og abegang med hænderne langs kanten. Derudover skal de gå på en blød plade for at styrke deres balance. Alt dette gennemføres via leg.
Søløver
Forudsætning: 2-3 år.
Formål: Børnene skal her kunne lave raketter (afsæt fra kanten i vandet) og plaske med benene med en plade. De begynder også at lære at hoppe fra kanten og blive mere selvstændige i de forskellige øvelser. De skal især være fortrolige med at få hoved under vandet. Disse øvelser bliver lært og gennemført via leg. Alle disse øvelser er med hjælp fra forældrene.
 
Mini-plask – begynder (Tudslinger)
Forudsætning: 3-5 år. Børnene skal være renlige.
Formål: Formålet med dette hold er at gøre børnene fortrolige med vand og ophold heri.
Hold: 6-8 børn. Børnene afhentes i forhallen af instruktøren og er tilbage omklædte ca. 5 kvarter senere. Mini-plask begynder er for børn, der er en smule utrygge ved vandet og ikke tør slippe bunden, altså børn der skal hygge mere end de skal svømme.
Undervisningen vil foregå primært via vandlege, der alle på sin måde indeholder en vigtig del for den videre indlæring af svømning. Børnene vil eksempelvis få kendskab til bevægelse i vand både stående og liggende, plaskeben, spring fra kant, afsæt fra kant (raketter) osv. Instruktøren vil i stor udstrækning hjælpe børnene på dette hold. Undervisningen vil primært foregå i det lille bassin uden brug af bælte og armvinger. Andre hjælpemidler samt diverse legeredskaber vil blive benyttet.
Mini-plask – øvede (Frølinger)
Forudsætning: 3-5 år. Børnene skal være renlige og fortrolige med vand. ”Øvede” er for børn, der tidligere har gået på ”mini-plask begynder” eller ”babyhold 2-3 år”.
Formål: Dette hold er en fortsættelse af mini-plask begynder. Øvelserne derfra vil blive udbygget således, at de stiller større krav til børnene, ligesom de vil skulle kunne udføres med reduceret hjælp fra instruktøren.
Hold: 8-10 børn. Børnene afhentes i forhallen af instruktøren og er tilbage omklædte ca. 5 kvarter senere. Mini-plask øvede er for børn, der er trygge ved vandet, tør slippe bunden og er klar til udfordringer i både det lille bassin og senere det store bassin.
Undervisningen vil stadig foregå primært via vandlege, der kan finde sted såvel i det lille bassin som i den lave ende af det store. Herved introduceres børnene også til ophold heri.
Der vil kun blive benyttet opdrivende hjælpemidler, såsom bælte, i den lave ende af det store bassin, hvis instruktøren skønner det. Andre hjælpemidler samt diverse legeredskaber vil til gengæld blive benyttet.
Børn og unge (det år man bliver 6 år) svømmeskole, konkurrencehold – svømning og udspring
Begynderhold 1 (Haletudser)
Forudsætning: Til og med 8 år. Ingen særlige forudsætninger.
Formål: På disse hold vil der arbejdes med at gøre børnene fortrolige med vand igennem diverse former for lege. Børnene vil lære at flyde og dykke ved brug af diverse hjælpemidler, såsom plader og legeredskaber. Undervisningen vil foregå i det lille bassin, men i løbet af året introduceres svømmerne til ophold i det store bassin.
Begynderhold 2 (Frøer)
Forudsætning: Til og med 8 år. Barnet skal være fortrolig i det store bassin.
Formål: På disse hold vil der arbejdes videre med at gøre børnene fortrolige med vand igennem diverse former for lege. Børnene vil lære at flyde og dykke ved brug af diverse hjælpemidler, såsom plader, svømmefødder og legeredskaber, evt. bælter. Holdet vil derudover blive introduceret i svømmearterne rygcrawl og crawl. Blandt andet vil øvelsen supermandscrawl (crawlben uden plade med den ene arm fremme og den anden langs siden) blive brugt. Undervisningen vil foregå i den lave ende af det store bassin.
Begynder junior (Tudser)
Forudsætning: Fra 9 år og opefter. Barnet skal være fortrolig i det store bassin.
Formål: På disse hold vil der arbejdes med at gøre børnene fortrolige med vand igennem diverse former for lege. Børnene vil lære at flyde og dykke ved brug af diverse hjælpemidler, såsom plader, svømmefødder og legeredskaber, evt. bælter. Holdet vil derudover blive introduceret i svømmearterne rygcrawl og crawl. Blandt andet vil øvelsen supermandscrawl (crawlben uden plade med den ene arm fremme og den anden langs siden) blive brugt. Undervisningen vil foregå i den lave ende af det store bassin.
Øvede 1 (Sæler)
Forudsætning: Til og med 8 år. Barnet skal være tryg i vandet og skal uden problemer kunne svømme uden hjælpemidler i det store bassin.
Formål: På dette hold vil der blive bygget videre på, hvad der er lært på Frøerne, der arbejdes hen imod, at svømmeren kan svømme 100 meter crawl og rygcrawl, desuden stifter holdet bekendtskab med svømmearten fly. Svømmeren vil lære at dykke ned på lavt vand (1,5 m) uden hjælpemidler, samt at træde vande(stående svømning ved hjælp af arme og ben med hovedet over vand hele tiden). Der vil blive øvet hovedspring fra kanten. Svømningen vil foregå i 50 meter bassinet. Af hjælpemidler vil der blive benyttet svømmefødder og plader.
Øvede 2 (Spækhuggere)
Forudsætning: Til og med 8 år. Svømmeren skal kunne svømme 100 meter crawl og rygcrawl. Ligeledes skal svømmeren have kendskab til svømmearten fly.
Formål: Svømmeren vil på dette hold udvikle kendskabet til svømmearterne fly og brystsvømning. Svømmeren vil lære hovedspring fra skammel og at dykke ned på dybt vand (2,70 m). Derudover vil svømmeren lære at lave forlæns og baglæns kolbøtter. Til sidst i sæsonen skal svømmeren gerne være en stabil svømmer, der kan gennemføre 400 meter crawl og/eller rygcrawl.
Øvede junior (Pingviner)
Forudsætning: Fra 9 år og opefter. Barnet skal være tryg i vandet og skal uden problemer kunne svømme uden hjælpemidler i det store bassin.
Formål: På dette hold vil der blive bygget videre på, hvad der er lært på Frøerne, der arbejdes hen imod, at svømmeren kan svømme 100 meter crawl og rygcrawl, desuden stifter holdet bekendtskab med svømmearten fly. Svømmeren vil lære at dykke uden hjælpemidler, samt at træde vande (stående svømning ved hjælp af arme og ben med hovedet over vand hele tiden). Der vil blive øvet hovedspring fra kanten og forlæns samt baglæns kolbøtter. Svømningen vil foregå i 50 meter bassinet. Af hjælpemidler vil der blive benyttet svømmefødder og plader.
Børn junior
Forudsætning: Fra 9 år og opefter. Svømmeren skal kunne svømme crawl og rygcrawl. Oprykning til dette hold sker efter aftale med holdets instruktør.
Formål: Svømmeren vil på dette hold udvikle kendskabet til svømmearterne fly og brystsvømning og lære at svømme langt i crawl og rygcrawl. Svømmeren vil lære hovedspring fra skammel og at dykke ned på dybt vand (2,70m). Instruktøren vil sammen med svømmeren lave mål for sæsonen. For eksempel at klare forskellige duelighedsprøver.
Konkurrence­hold - Svømning
Konkurrencesvømningen foregår på forskellige GTI-hold. I løbet af sæsonen er der mulighed for deltagelse i stævner. Optagelse på holdene sker efter trænerens vurdering. Tal med træneren og dine forældre og find ud af om konkurrencesvømning er noget for dig. Det stiller krav både til dig og dine forældre at være konkurrencesvømmer.
Vandskræk
Forudsætning: At være vandskræk.
Formål: På dette hold arbejder vi hen imod, at deltagerne bliver trygge ved/i vandet samt at deltagerne kan bevæge sig frit rundt i vandet. Alle øvelserne er i et roligt tempo med megen (nødvendig) snak. Undervisningen foregår i varmtvandsbassin og hen ad vejen går vi ind i det store bassin.
Begyndere
Forudsætning: Ingen
Formål: Holdet er beregnet til voksne, der ikke tidligere har lært at svømme, eller som ikke føler sig fortrolige med vand.
Vi varmer op med lidt let vandgymnastik.
Der arbejdes med vandtilvænning gennem pusteøvelser, flydeøvelser og fortrolighedsøvlser. Med svømmefødder på lærer man langsomt at bevæge sig igennem vandet på såvel mave som ryg.
Gradvist og helt individuelt læres også armtag til rygcrawl og crawl.
Også i brystsvømning læres de elementære tag gradvist.
Vi anvender bælter, plader, svømmefødder og andre rekvisitter for at nå vores mål, som er at opnå en fortrolighed med det våde element, så vi kan lære at flyde og svømme 2–3 svømmearter.
Øvede/motio­nister
Forudsætning: Skal kunne svømme 50 meter samt kunne flyde og få hovedet under vand.
Formål: Holdet er beregnet for voksne svømmere, der kan svømme i forvejen, men som gerne vil have rettet lidt på stilen.
Der trænes fortrinsvis i de ”3 almindelige” svømmearter: brystsvømning, crawl og rygcrawl, ligesom vi også øver os i spring på hovedet.
Vi anvender svømmefødder, plader og andre rekvisitter.
Holdet for dig, der gerne vil have en masse motion.
Supermotio­nister
Forudsætning: Skal kunne svømme mindst 200 meter uden pause.
Formål: Formålet er først og fremmest at få en masse motion samt opleve glæden ved at svømme i 50 meter bassin. Holdet giver mulighed for at deltage i stævner for masters.
Svømmeskolen tilbyder undervisning til både børn og voksne.